VACATURE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht 

Frascati is per februari 2022 op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht. Frascati is een stichting en het dagelijks bestuur is opgedragen aan twee directeur-bestuurders, een met artistieke verantwoordelijkheid en de ander met zakelijk verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende orgaan van Frascati. De RvT treedt op als werkgever van de directeur-bestuurders en ziet erop toe dat het bestuur conform de doelstelling van Frascati handelt. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. Hiernaast komt de RvT vier à vijf keer per jaar bijeen volgens een vastgesteld vergaderschema.
 
De RvT is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie, kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De RvT geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur.
 
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Frascati is een onbezoldigde functie. Eventuele reiskosten worden vergoed. Leden van de RvT wordt de mogelijkheid geboden om regelmatig onze voorstellingen te bezoeken.

Profieleisen

Frascati staat midden in de maatschappij en ontwikkelt aanbod voor een zo divers mogelijk publiek.
Als toezichthouder:
  • Draag je bij aan de realisatie van de missie en doelen van Frascati;
  • Wil je jouw betrokkenheid bij en affiniteit met (podium)kunsten kunnen toe passen;
  • Weet je met jouw relevante netwerk, kennis en achtergrond de visie van Frascati uit te dragen;
  • Ben je met jouw bestuurlijke ervaring in staat om als sparringpartner voor de directie te fungeren en strategische uitgangspunten te beoordelen;
  • Kan je goed samenwerken en je hebt het vermogen om met een helicopterview op hoofdlijnen toezicht te houden.

Frascati zoekt een voorzitter met ruime toezichthoudende ervaring en affiniteit voor het publieke domein. Het is een pre als de voorzitter een Amsterdams en landelijk netwerk meebrengt, het politiek bestuurlijke veld kent of als werkterrein heeft (gehad).

Binnen de RvT zijn, naast de voorzitter, de volgende kernprofielen vertegenwoordigd: financiën; communicatie; podiumkunsten; maatschappelijk. Voor alle Raad van Toezicht-leden is het van belang dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen maken om ook naast de reguliere vergaderingen de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens dat men in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Frascati.

Hoe kan je solliciteren?

De werving wordt begeleid door binoq atana. Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie vóór 30 januari 2022 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie Voorzitter RvT Frascati’. Voor vragen kan je contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl

Bij Frascati werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij geloven in de kracht van diversiteit om tot nog betere resultaten te komen. We zien je talent als basis en diversiteit als kracht. We nodigen dan ook iedereen uit om te solliciteren.