• radio futura frascati

Radio Futura

wo 28 oktober t/m vr 27 november

Radio Futura

Frascati Producties

actualiteit

Over

  

Live Radio Futura bijwonen

Presentatoren Dionne Verwey en Gian van Grunsven onderzoeken met wisselende gasten de wereld van morgen & nu in deze LIVE actieradio, die GRATIS te bezoeken is voor publiek. Wil je een avond langskomen en meediscussiëren en/of -luisteren in onze corona-proof radiostudio in Frascati 3? Meld je dan voor 19:00 aan de deur met de RADIO FUTURA-posters in de steeg (Sint Barberenstraat) en klop aan om de hele show bij te wonen. Later inlopen dan starttijd 19:00 of vroeger uitlopen dan eindtijd 20:30 kan ook!

Radio Futura

Actieradio over kunst en de wereld - Afgelopen woensdag 2 september ging Radio Futura opnieuw de lucht in! In zo'n 40 uitzendingen t/m eind november zendt Radio Futura uit vanuit Frascati 3 van woensdag t/m vrijdag tussen 19:00 – 20:30 uur. Iedere week vind je hier het programma van de komende week.

Het zijn roerige tijden. We blijven gedwongen binnen, gaan juist de straat op of verbinden ons via internet met gelijkgestemden. Soms lijkt de wereld even harder te draaien dan anders. Op dit moment vinden grote politieke, economische en sociale verschuivingen plaats. Waar bevinden we ons en waar bewegen we ons naartoe? Hoe willen we dat onze wereld er uit ziet? Naar welke verhalen willen we luisteren? En welke rol speelt kunst in deze veranderende samenleving? Een ding weten we zeker: het is tijd voor goede gesprekken. Soms kort en scherp, vaak lang en meanderend. Laten we elkaar weer ontmoeten en naar elkaar luisteren. Het is de hoogste tijd om terug de ether in te gaan met de theatrale actieradio Radio Futura!

De komende maanden wordt Frascati 3 ingericht als permanente radiostudio. Samen met presentatoren Dionne Verwey en Gian van Grunsven, een wisselende redactie, kunstenaars, partners uit de stad, journalisten, activisten én publiek onderzoekt Radio Futura de wereld van nu & morgen. In drie uitzendingen per week creëren we een openbaar denklaboratorium voor de kunsten en staat de relatie tussen kunst en samenleving centraal: het theater van de toekomst.

Radio Futura onderzoekt nieuwsgierig en vasthoudend de huidige stand van zaken en ontwikkelt vergezichten. Elke uitzending andere gasten, steeds opnieuw de onderste steen boven. De studio is live te bezoeken voor een beperkt aantal bezoekers, maar bovenal is elke uitzending live te volgen via onze website of later terug te luisteren via Soundcloud. Luister online of kom langs!

Het programma van deze week:

Aflevering 21
Do 22 okt. 
Radio Futura 2020 afl 21: 
Over de angst voor politieke incorrectheid en de kritische waarde van kunst

Naomi Velissariou: 'De groeiende emancipatiegolf die bewegingen als BLM en MeToo teweeg brengen, vinden hun weerslag in een groot deel van onze samenleving. De publieke opinie kan door de opmars van social media meer druk uitoefenen op beleid dan ooit. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het politieke bestel, waaronder ook dat van de kunstensector. Met het op de schop gaan van onterende mensbeelden, steekt een nieuwe vorm van betutteling de kop op, een nieuwe vorm van systematisering, die het onrechtstreekse gevolg is van de collectieve cumulatie van schuld. Als kunstenaar ervaar ik de grote wens van subsidiënten, instellingen en het publiek om zich middels het ondersteunen, produceren, tonen of consumeren van kunstwerken aan “de goede kant van de geschiedenis” te scharen, wat dat ook moge betekenen. Wat daar in mijn ogen problematisch aan is, is dat het voorbij gaat aan de kritisch cognitieve waarde van kunst zelf. Het leidt tot kunst in opdracht van beleid, dat op zijn beurt bepaald wordt door de publieke opinie, die dan weer onder rechtstreekse invloed staat van social media. Indirect kan ik soms het gevoel krijgen dat politici mij vragen om de mening van influencers vorm te geven in mijn werk, omdat dat hun meest rechtstreekse link is naar de kiezers. Hetgeen dan weer bijdraagt aan de vermarkting van de waarden van kunst en van de democratie als het politieke systeem waar die kunst deel van uitmaakt. In rap tempo is de angst voor politieke incorrectheid in het kunstenbeleid de boventoon gaan voeren. Niemand lijkt in het openbaar vragen te durven stellen bij deze ontwikkeling terwijl het the talk of the town is in de wandelgangen van de sector. Het niet openlijk voeren van dit kritische gesprek, leidt in mijn ogen tot een nieuwe vorm van versplintering. Deze avond is dan ook een voorzichtige poging om geen stelling in te nemen, om geen huisjes als heilig te beschouwen maar om luidop vragen te stellen omtrent de angst voor politieke correctheid, in plaats van in de wandelgangen van de instellingen waar we deel van uitmaken. Ik wil uitdrukkelijk geen polemiek aanzwengelen. Omdat polemiek om de polemiek, het denken in voor- en tegenstand ten aanzien van deze of gene ontwikkeling, de situatie simplificeert en het (kritische) gesprek op slot zet. Mijn wens is om het open te breken. Ik wil met kunstenaars in gesprek die in hun artistieke praktijk direct of indirect te maken hebben met de angst voor politieke incorrectheid en die openlijk vragen durven stellen bij deze ontwikkeling.'

Hosts: Naomi Velissariou en Lucien Rentmeester 
Gasten: Gary GravenbeekRomana Vrede en Micha Wertheim

Aflevering 22
Vrij 23 okt. 
Radio Futura 2020 afl 22. 
De (on)vertelde Stad: deel 2 'Volgzaam lammetje, strijbare leeuwin’ van Hassnae Bouazza voorgelezen door Soumaya Ahouaoui  

Buiten is het stil en nat, de cafés zijn gesloten. Tijd om ouderwets te worden voorgelezen. Soumaya Ahouaoui (Het Nationale Theater) leest de tweede monoloog voor die Hassnae Bouazza schreef op basis van de gesprekken die zij samen met Fatima Elatik voerde met verschillende vrouwen uit de eerste generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwen die vanaf begin jaren ‘70 naar Nederland zijn gekomen om een leven op te bouwen. 

Na de lezing, die voor een belangrijk deel over het huwelijksleven en seksualiteit gaat, praten Soumaya Ahouaoui , Hassnae Bouazza en Sabri Saad el Hamus over de noodzaak van het opbouwen van een corpus verhalen over een generatie Nederlanders die onderbelicht is. Waarom moeten de verhalen van deze vrouwen, echtgenotes en moeders worden toegevoegd aan onze oral history? En kun je door middel van het vertellen van verhalen tegenkleur bieden aan de vooroordelen die er nog altijd heersen ten aanzien van deze vrouwen?

 

gratis
Frascati 3
bijwonen

Wil je de live actieradio-uitzending bijwonen in de studio in Frascati 3? Bel of app dan op een doordeweekse dag vanaf 13 uur naar 06-48678648.